7 kw. 2016

Gminny  Ośrodek  Kultury w  Będzinie  wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym   w  Koszalinie organizuje  spotkanie  dla  kierowników , instruktorów i członków  zespołów  ludowych  działających  na  terenie powiatu koszalińskiego.  Odbędzie  się  ono dnia  15 kwietnia br. o  godz. 10.oo  w  sali  widowiskowej  GOK  w  Będzinie. Tematem spotkania będzie min. wymiana doświadczeń w sposobie prowadzenia i funkcjonowania zespołów ludowych, ich miejsce we współczesnej kulturze, zajęcia warsztatowe z jednym z zespołów ludowych.Bliższych informacji udziela Jerzy Łuczak tel. 784025394

            Z a p r a s z a m y