14 i 15 listopada br. Kaszubi, Ukraińcy, Kociewiacy i biesiadnicy panowali w Debrznie. I choć centrum ich rządów było w domu kultury, to w mieście można było ich spotkać w regionalnych strojach. Wszystko za sprawą XI Pomorskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. św. Andrzeja.
W ciągu dwóch dni odbyło się 118 prezentacji a na scenie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie pokazało się około 800 osób. Wszyscy uczestnicy przeglądu z podziwem i współczuciem spoglądali na jurorów, którzy jednak po burzliwej naradzie wydali werdykt.

I TAK MIN. W KATEGORII : ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA :
GRAND PRIX zdobyło – ,,POWIŚLE” KWIDZYN
1. MIEJSCE – ,,MALUTKIE GZUBKI” STAROGARD GDAOSKI
2. MIEJSCE – ,,KALINA” DOBRZYCA
3. MIEJSCE – ,,ZIEMIA CZERSKA” CZERSK
WYRÓŻNIENIE: ,,JANISZEWSKIE SZPRICHI I DWA KNAPY”

Dwa inne zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie : „Zalesie” z Mścic i „Popowianie” z Popowa wzięli również udział w tym przeglądzie w kategorii piosenki biesiadnej zdobywając wyróżnienia.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZESPOŁOM I ŻYCZYMY
DALSZYCH OSIĄGNIĘĆ.