Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w X Powiatowym Przeglądzie Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych, który odbędzie się w dniu 1 maja o godz. 10.00 w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy.
Przegląd ten ukierunkowany jest na propagowanie i kultywowanie twórczości ludowej oraz popularyzację folkloru polskiego . Impreza ma charakter konkursu i wytypowane zostaną najlepsze zespoły i wykonawcy, którzy reprezentować będą powiat koszaliński na przeglądach wyższego szczebla. Jesteśmy jednak przekonani, że wszyscy zasługiwać będą na wyróżnienie i żaden zespół, ani wykonawca nie wyjedzie z Dobrzycy bez upominku.
Zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania prezentacji artystów ludowych. Bliższe dane o imprezie znajdują się na stronach internetowych GOK Będzino. Imprezie patronuje Wójt Gminy Będzino p. Mariusz Jaroniewski i Starosta Powiatu Koszalińskiego p. Marian Hermanowicz.
Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie organizuje spotkanie dla kierowników , instruktorów i członków zespołów ludowych działających na terenie powiatu koszalińskiego. Odbędzie się ono dnia 10 kwietnia br. o godz. 10.oo w sali widowiskowej GOK w Będzinie. Tematem spotkania będzie min. wymiana doświadczeń w sposobie prowadzenia i funkcjonowania zespołów ludowych, ich miejsce we współczesnej kulturze, zajęcia warsztatowe z jednym zespołów ludowych.

Z a p r a s z a m y
Z poważaniem
Dyrektor GOK
Jerzy Łuczak

Karta zgłoszenia – pobierz