Dzieci uczestniczące w zajęciach artystycznych organizowanych w Domu Kultury w Będzinie wzięły udział w konkursie plastycznym, organizowanym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, pt.  „Gdy czujkę dymu masz w domu, pożar nie groźny nikomu”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematem bezpieczeństwa w domu. Z naszej świetlicy dostarczyliśmy do Komendy trzy prace, z których jedna zdobyła III miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni!

20161026_131912