14 sierpnia po raz pierwszy tego roku grupa dzieci ze świetlicy wraz z opiekunem i rodzicami udała się na grzyby. Podczas spaceru do pobliskiego lasu dzieci odkryły, że grzyby nie tylko mogą rosnąć w lesie, ale i w napotkanych po drodze zaroślach.

Z pomocą dorosłych dzieci poznawały ich gatunki: zarówno jadalnych jak i trujących. Spacery do lasu to nie tylko zbieranie grzybów, ale i poznawanie ich roli w środowisku.

Uświadamianie dzieciom, że grzybów trujących i niejadalnych nie można niszczyć, gdyż stanowią one element ekosystemu, z którego korzystają inne organizmy. To, co dla człowieka jest niejadalne dla zwierząt, owadów, mięczaków stanowi źródło pokarmu.

Instruktor Monika Zielińska i Marcelina Ciach