Niedługo wakacje, jednakże nadal odrabiamy lekcje….

Przed końcowym wystawieniem ocen i radą pedagogiczną, dzieci ostatkiem sił starają się zaliczać sprawdziany, klasówki. Każdy zdobyty dobry stopień  może mieć wpływ na podwyższenie oceny na świadectwie. Życzymy powodzenia 🙂