Dom Kultury w Będzinie jest codziennie odwiedzany przez dzieci, które chętnie spędzają z nami swój wolny czas. Nie brakuje zajęć ruchowych, które integrują grupę, potyczek zespołowych na świeżym powietrzu, gier i zabaw w świetlicy, zajęć komputerowych, kulinarnych, artystycznych. Do ciekawszych wydarzeń, które miały niedawno miejsce należy z pewnością spotkanie z asp. Mirosławem Niewińskim, przedstawienie teatralne „Pan Dzięcioł”oraz wyjazd do Mścic na Spartakiadę.