W dniu 03 maja 2017 r.w sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy pod patronatem Starosty Koszalińskiego Pana Mariana Hermanowicza i Wójta Gminy Będzino Pana Henryka Brody VIII Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spędzenia czasu i owocnej rywalizacji Wójt Gminy Będzino Henryk Broda  i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak. W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 9 solistów, 1 kapela ludowa, 26 zespołów śpiewaczych i 3 zespoły pieśni i tańca. Jej efektem była ocena jurorów                p. Janusza Pietrzykowskiego i przewodniczącego komisji p. Winfreda Wojtana .  Były to trudne wybory, gdyż duża ilość wykonawców a także wysoki poziom prezentacji stworzył problemy w wytypowaniu najlepszych uczestników przeglądu.

W kategorii soliści:

I miejsce  – RYSZARD PRZYBYLSKI       –   Jamno

II miejsce  –  STANISŁAW BARSKI – Koszalin

III miejsce  –  SARA KRECZETOWSKA   –  Bobolice

W kategorii kapele ludowe :

I miejsce – Kapela Ludowa „SWATY” z Będzina,

W kategorii zespoły śpiewacze :

I miejsce – Zespół Śpiewaczy „JARZĘBINY”  ze Świeszyna

II miejsce – Zespół Ludowy „ ZALESIE” z Mścic

III miejsce – Zespół Śpiewaczy „ BURSZTYNY” z Sianowa

W kategorii zespoły pieśni i tańca :

I miejsce – Zespół Tańca Ludowego „BAŁTYK” z Koszalina

II miejsce –  Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA” z Dobrzycy

III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „PEŁNIKI” z Bobolic

Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino otrzymał zespół „SKARPIANIE” z Koszalina.

 

Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak i członkowie komisji konkursowej p. Winfred Wojtan p. Janusz Pietrzykowski  wręczyli zwycięzcom poszczególnych kategorii statuetki ufundowane przez Powiat Koszaliński oraz nagrody przekazane przez pp. Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę w Mścicach. Zdobywcy nagród głównych w poszczególnych kategoriach reprezentować będą powiat koszaliński w przyszłorocznym przeglądzie wojewódzkim, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w Łobzie. Transport wykonawców ufundowany zostanie przez Starostwo Koszalińskie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci  roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy państwa  Iwonę i Piotra Bigońskich „OGRODY HORTULUS” oraz drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury  w Będzinie.  W trakcie trwania przeglądu tradycyjnie już wykonawcy i zespoły miały możliwość darmowego zwiedzania ogrodów   HORTULUS , zrobienia sobie zdjęć w przepięknej scenerii rośli ozdobnych czy też zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się   w przygotowanie i przebieg przeglądu w tym przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast i posiłków oraz pracownikom GOK za sprawne przeprowadzenie imprezy.

Więcej zdjęć w naszej galerii 🙂