Miesiąc grudzień to czas świąteczny w tym czasie odbywają się spotkania przedświąteczne. Takie spotkanie odbyło się 16 grudnia w Domu Ludowym w Tymieniu dla emerytów, rencistów i osób samotnych.

 

20151216_093511

Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek wigilijny oraz program artystyczny w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół i Domu Ludowego w Tymieniu a także zaprezentowały się zespoły śpiewacze „Kwiaty Polskie” z Tymienia, „Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście” i „Lechici” z Koszalina.

20151216_172105

Serdeczne podziękowanie składam osobom zaangażowanym w organizację wieczoru Wigilijnego, min. Kołu Ludowemu „Tymienianki”, państwu Paczkowskim z Dobrzycy, pani Dorocie Drozdowskiej nauczycielowi ZS w Tymieniu.

 

Instruktorzy Elżbieta Piskorz i Adam Zabrocki