Dnia 23 sierpnia 2014r. na placu rekreacyjnym w lasku w Mścicach odbył się Festyn Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Gminy Będzino , Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie. W trakcie imprezy zaprezentowało się dziewięć zespołów ludowych prezentując folklor różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy („Spotkanie różnych kultur”). Dla dzieci przeprowadzone zostały gry , zabawy i konkursy przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury , mogły one skorzystać również z całego zestawu trampolin, zjeżdżalni i pałacu dmuchanego. Każdy z uczestników festynu miał okazję nabyć los na loterii / pchli targ/, której organizatorem było Stowarzyszenie „Lepsze jutro”. Smaczne posiłki przygotowały panie skupione przy Radzie Sołeckiej w Mścicach natomiast ciasta, kawę i herbatę serwował Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół im. Ludzi Morza z Mścic. Uzyskany dochód finansowy przekazany został na leczenie Nikoli – uczennicy szkoły w Mścicach.
Działały również stoiska z watą cukrową, lodami, balonami i innymi gadżetami festynowymi. Darmową prezentacje w postaci ryb pod różnymi postaciami przedstawiła Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka.
Spotkanie Różnych Kultur było również okazją do podsumowania działalności zespołu ludowego „Zalesie” z Mścic. To już pięć lat zespół prezentuje swoje umiejętności podczas różnych imprez okolicznościowych i przeglądów na terenie swojej miejscowości, gminy , powiatu i województwa zdobywając uznanie wśród publiczności i laury przyznawane przez jury konkursów. Zespół otrzymał od władz gminy i przybyłych zespołów podziękowania i upominki, a Wójt Gminy p. Henryk Broda ufundował olbrzymi tort, który został podzielony wśród wszystkich uczestników imprezy.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom imprezy, którzy wsparli inicjatywę pomocy dla Nikoli w tym szczególnie Firmie Parol z Mścic, Spółdzielni Mieszkaniowej z Mścic, Wójtowi Gminy Będzino p. Henrykowi Brodzie, dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Zarządowi Gminnemu PSL w Będzinie za ufundowanie nagrody głównej loterii/ rower/.
Przy dość dobrej pogodzie, dobrze grającym zespole przybyli uczestnicy w liczbie kilkuset osób bawili się do późnych godzin nocnych.

Zdjęcia z imprezy w naszej galerii 🙂

ssss