Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie pozyskał dofinansowanie z programu Patriotyzm Jutra, zorganizowanego przez Muzeum Historii Polskiej.

Fundusze zostały przeznaczone na realizację projektu „Lokalni poszukiwacze na tropie będzińskiej historii”.

W ramach projektu dzieci ze świetlicy w Strachominie wzięły udział w zajęciach plastycznych, na których wykonywały prace na konkurs o tematyce „ Poznaj będzińskie dziedzictwo”.

Konkurs ma na celu podniesienie świadomości najmłodszych mieszkańców gminy Będzino o dziedzictwie i jego wartości.

Zajęcia plastyczne zostały poprzedzone prelekcją o temacie, „Czym jest dziedzictwo kulturowe i powojenne”, dzieci zostały zapoznane ze znaczeniem dziedzictwa kulturowego a także poznały przykłady takiego dziedzictwa w swojej miejscowości.

 

Instruktor Monika Zielińska