Postanowiliśmy odpocząć od ozdób jesiennych…

Wspólnie z dziećmi wybraliśmy na dzisiejsze zajęcia temat grozy „straszne nietoperze”!

Jak wszystkim wiadomo w grupie weselej i przyjaźniej, powstała więc rodzina tych niezwykłych ssaków.