CUDOWNA  JEST MOŻLIWOŚĆ PRACY Z KIMŚ :

KTO WIE !!!

JAK BYĆ DOBRYM PRZYWÓDCĄ .

SAMYCH  BEZSTRESOWYCH  CHWIL,

Z  OKAZJI

DNIA  DZIAŁACZA  KULTURY

ŻYCZĄ:

INSTRUKTORZY WSZYSTKICH  ŚWIETLIC  GOK  BĘDZINO.