P2053524_YL_big

 

Dnia 26 maja, dzieci z Domu Ludowego w Tymieniu oraz Zespół Śpiewaczy Kwiaty Polskie uświetniły występem mszę świętą w Kościele Parafialny w Śmiechowie z okazji Dnia Matki.