Jak już wcześniej pisaliśmy, nasza Grupa Teatralna „Agrafka” wzięła udział w dużym projekcie „Lokalni poszukiwacze na tropie będzińskiej historii”, na który środki pozyskał Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie z programu Patriotyzm Jutra, zorganizowanego przez Muzeum Historii Polskiej.

Podsumowaniem całego projektu była uroczysta impreza „Dzień Osadnika”, która odbyła się 6 października w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy. Specjalnie na ten dzień nasza grupa przygotowała inscenizację „Pierwsze lata osadnictwa”, której scenariusz i scenografia były dopasowane do tematyki uroczystości.

Dzieci swoje role odegrały jak zawodowi aktorzy. Starsi mieszkańcy naszej gminy przypomnieli sobie jak przybywali na ziemie zachodnie, na wielu twarzach przybyłych osób pojawiły się łzy wzruszenia.

Mieliśmy również grupę dzieci, która tego dnia rano wzięła udział w historycznej grze terenowej „Sekret Osadnika”. Zadaniem dzieci było dojście według mapy pod wskazane punkty, gdzie wysłuchały historię powstania danego miejsca i zdobyły pieczęcie, które były gwarancją dojścia w dane miejsce.

Naszą świetlicę reprezentowali Sandra Pęcak, Wojciech Małkowski i Błażej Zieliński. Na koniec każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia gry terenowej oraz nagrody.

Podczas uroczystości został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Poznaj będzińskie dziedzictwo”, którego celem było rozpropagowanie informacji o dziedzictwie kulturowym i powojennym naszej gminy. Z naszej świetlicy było 6 zgłoszonych prac, wszystkie dzieci otrzymały nagrody.

Troje mieszkańców Strachomina: pani Józefa Sać, panowie Stanisław Gołuchowski i Roman Małkowski, zostało uhonorowanych Medalem Osadnika za kultywowanie i wkład w powojenną historię gminy.

 

 

Instruktor Monika Zielińska i Marcelina Ciach