Dzieci z naszej świetlicy przygotowywały pracę na konkurs plastyczny ,,Od ziarenka do bochenka”, organizowany przez Powiat Koszaliński. Pracy nie było końca ale wspólnymi siłami osiągnęliśmy cel.

 

 

Potrzebne materiały do stworzenia konkursowych prac zapewniło Starostwo Powiatowe. Wykorzystaliśmy także zboże , sznurek i materiał do uszycia worków.

 

Podczas wykonania pracy dzieci uczyły sie tradycji wypieku chleba oraz szacunku do niego.Dzieci przyswoiły wiedzę o chlebie , którego postaci jest tak wiele, spożywamy kilka razy dziennie. Podświadomie starając się, aby się nie zmarnował, aby nie upadł na ziemię, aby nie został wyrzucony na śmietnik, aby nie wbijać w niego noża przed nakreśleniem na nim znaku krzyża …. Szacunek dla chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, oparty na symbolice, zwyczajach i obrzędach.

W naszej pracy ukazana została cała droga wypieku chleba zaczynając od rosnącego zboża na polu, po koszenie starodawną metodą oraz droga do młyna i sam proces wypieku.

Instruktor:Małgorzata Golusińska.