KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

W sobotę 11 kwietnia Polką Leżachowską kapela „SWATY” w składzie :

Michał LEWOCZKO – klarnet, Stefan WAWRZEŃCZYK – skrzypce , Jerzy ŁUCZAK – akordeon, Zbigniew POLECHOŃSKI – cymbały, Tadeusz KOCZERA – skrzypce, Jacek MICHALSKI – trąbka, Jan KRZYWDA- kontrabas, Artur CERKOWSKI- skrzypce, Andrzej SROKA – akordeon rozpoczęła uroczyste obchody 15-lecia swojej działalności.

Po tym muzycznym i tanecznym wstępie prowadzący uroczystość menager kapeli pani Ewa Lewoczko i pani Anna Janiuk powitały przybyłych gości w osobach : – Starosty koszalińskiego   –  pana Mariana Hermanowicza , Wójta Gminy Będzino – pana Henryka Brodę, radną Powiatu koszalińskiego – panią Elżbietę Góral, wiceprzewodniczącego Powiatu koszalińskiego – pana Henryka Kuriatę, przewodniczącego rady gminy w Będzinie – pana Andrzeja Nożykowskiego , radne rady gminy w Będzinie – panią Lucynę Parol, Krystynę Najdzion i Barbarę Grudzień wieloletniego redaktora koszalińskiej rozgłośni radiowej – orędownika kultury ludowej – pana Władysława Króla z małżonką , znawcę i krzewiciela folkloru / nie tylko polskiego/ redaktora radia szczecin i wielkiego sympatyka Swatów – pana profesora Bogdana Matławskiego z małżonką , byłą kierowniczkę klubu w klocku koszalińskiej spółdzielni mieszkaniowej „Przylesie” – pierwszej egidy kapeli – panią Marię Madejak , znanego lokalnego poetę – pana Zygmunta Królaka, przedstawicieli mediów – polskiego radia Szczecin- pana Zdzisława Tararako i polskiego radia Koszalin – panią Renatę Pacholczyk.

 Szczególnie mocno i gorąco witani byli wszyscy przybyli członkowie kapeli , którzy w ciągu tych 15 lat zaangażowali się w życie zespołu, brali udział w próbach , występach i wyjazdach  oraz wszystkich przybyłych, którzy zechcieli swą obecnością uświetnić obchody tak zacnego jubileuszu.

W dalszej części prowadzący zaprezentowali dorobek kapeli, który jest nie mały.

Kapela Swaty powstała 11 stycznia 2000 roku. Założycielami kapeli są Michał Lewoczko i Zbigniew Polechoński. Podstawowy repertuar kapeli to muzyka regionu rzeszowskiego i małopolskiego. Kapela bierze udział w licznych przeglądach folklorystycznych regionalnych i ogólnopolskich oraz w różnych imprezach okolicznościowych, jak dożynki, wieczory wigilijne, Dni Koszalina, jubileusze.

Najważniejsze osiągnięcia kapeli to:

– wszystkie kolory malw w Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim, w 2000 roku – brązowa, w następnych latach – 4 srebrne oraz  5 złotych.

– sześciokrotny laureat Wojewódzkiego Przeglądu Ruchu Seniorów w Szczecinie,

– I miejsce na Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach w 2004 roku oraz nagroda specjalna Burmistrza, w kolejnych latach, tj. 2005, 2006, 2007 i 2008 – miejsca pierwsze lub drugie,

– trzykrotnie – w 2005, 2006 i w 2009 roku – Grand Prix na pomorskim Przeglądzie Zespołów Biesiadnych, Folklorystycznych i Kapel Podwórkowych im.  Św. Andrzeja w Debrznie, a w latach 2007 i 2008 miejsca pierwsze i drugie,

– w latach 2006. 2007 i 2008 – laureat XIV Ogólnopolskich  Spotkań Grup Śpiewaczych ZIEMIA I PIEŚŃ w Szprotawie woj. Lubuskie,

– Grand Prix „Siemionalia” w Bobolicach w 2012 roku.

Kapela brała udział w:

– Ogólnopolskich Reprezentacjach Artystycznych Zespołów Śpiewaczych i Kapel  w Wałczu

(2005,2006,2007,2008)

– Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Lipiany 2005,

– Festiwalu Folkloru LATO NAD ŚWINĄ w Świnoujściu (2005,2006)

– Pyrzyckich Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem (2005,2006,2007,2008,2009),

– Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym INTERFOLK w Kołobrzegu w 2007 roku,

– Europejskich Spotkaniach z Muzyką organizowanych przez GOK w Sierakowie, koncerty

odbywały się na terenie Kaszub oraz w Trójmieście,

– udział w Dożynkach prezydenckich w Spale, rok 2010

– wyjazd do Niemiec w ramach współpracy powiatu koszalińskiego z powiatem Demmin            i udział w XIV Święcie Światła.

– kilkakrotnie zdobywca pierwszego lub drugiego miejsca na wielkanocnych spotkaniach z folklorem – łobeska baba wielkanocna – organizowanych tradycyjnie w niedzielę palmową, ostatnio w dniu 29 marca bieżącego roku – pierwsze miejsce, co jest równoznaczne z zajęciem pierwszego miejsca w kategorii kapel ludowych w woj. zachodniopomorskim w roku 2015.

– pięciokrotny laureat Powiatowego Przeglądu Solistów ,Kapel i Zespołów Ludowych             w Dobrzycy / 2010,2011,2012,2013,2014/.

Kapela SWATY jest częstym gościem anteny Radia Koszalin, a ostatnio także Radia Szczecin. Kapelę można usłyszeć na antenie Radia Koszalin w każdą niedzielę w nadawanej we wczesnych godzinach rannych „Ludowej liście przebojów”, na której dzięki licznym sympatykom utwory kapeli zajmują od dłuższego czasu czołowe miejsca.

Za te wszystkie osiągnięcia podziękowali członkom kapeli władze powiatu i gminy oraz obecni na uroczystości goście wręczając podziękowania i upominki. Swoje wyrazy uznania poparte prezentacjami artystycznymi i przyśpiewkami zaprezentowały przybyłe zespoły : Kapela PYRZYCZANIE z Pyrzyc ,  Kapela RYCHA z Nowogardu,  Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA B0BOLICKA , Zespół Śpiewaczy JAGODY z Niedalina , Zespoły Śpiewacze BARWINOK i DĄBROWIACY z Rusinowa,  Zespół Pieśni i Tańca Kalina z Dobrzycy,  Zespół śpiewaczy POPOWIANIE z Popowa ,Zespól Śpiewaczy ZALESIE z Mścic , Zespół Śpiewaczy KWIATY POLSKIE z Tymienia. Na zakończenie części oficjalne zaprezentowała się z krótkim koncertem kapela „SWATY” w poszerzonym składzie o członków, którzy grali w niej wcześniej min. pana Macieja Skórskiego – wieloletniego klarnecistę, pana Jana Świderskiego  –  byłego akordeonistę, pana Adama Busztę – byłego akordeonistę.

W tym momencie wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali tortem ufundowanym przez Wójta Gminy p. Henryka Brodę i Przewodniczącego Rady Gminy p. Andrzeja Nożykowskiego a dla członków kapeli „SWATY” odśpiewano gromkie „Sto lat”. Dziękując za życzenia i upominki kierownik kapeli p. Michał Lewoczko podziękował również sponsorom : władzom powiatu i gminy, państwu Lucynie i Kazimierzowi Parol, Bankowi Spółdzielczemu w Będzinie, Radnej Powiatu Koszalińskiego p. Elżbiecie Góral, dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy oraz dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za wsparcie i przygotowanie uroczystości rocznicowej.

Dalsza część imprezy to zabawa przy wspólnych tańcach , śpiewach popisach artystycznych obecnych zespołów, które trwały do późnych godzin nocnych. Życzymy zespołowi dalszych sukcesów i kolejnych rocznic, gdyż gromkie sto lat od uczestników uroczystości rozlegało się kilkakrotnie.

DSC_0353 DSC_0364 DSC_0368 DSC_0335