Na ostatnich zajęciach plastycznych w Domu Ludowym w Mścicach dzieci wykonały witraże. Najpierw z kolorowego bloku technicznego wycinały różne kształty, a następnie zaklejały powstałe puste fragmenty bibułką witrażową. Powstało kilka prac, na których zauważyć można kolorowe jesienne liście.