Karta zgłoszenia

                Regulamin i założenia programowo – organizacyjne :

 

 1.  Przegląd odbędzie się dnia 03.05.2018r.  o godz. 10.oo
 2. W sali widowiskowej:

              Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy.

Celem przeglądu jest:

propagowanie i kultywowanie twórczości ludowej

popularyzacja folkloru różnych regionów Polski.

 

 1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy solistów, zespoły śpiewacze, zespoły pieśni

i tańca oraz kapele ludowe z terenu powiatu koszalińskiego.

 1. Wykonawcy prezentują przed Komisją utwory związane z folklorem dowolnych

regionów Polski.

Na ocenę Komisji wpływ będzie miał przede wszystkim sposób

wykonania programu, a także ogólny wyraz artystyczny / proponujemy wykonanie

1 utworu w wolnym tempie – organizatorzy zapewnia

ją nagłośnienie/.

 1. Wokalistom może towarzyszyć zespół lub instrumentalista/ jeden zespół może

wystawić dwóch solistów/.

 1. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 8 minut dla kapel i zespołów śpiewaczych / dwa utwory /,

15 minut dla zespołów pieśni i tańca oraz 1 utwór dla solistów.

 1. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie,

76-037 Będzino 21 , w terminie – do dnia 25 kwietnia br. na karcie zgłoszenia.

 1. Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Uczestnicy

przeglądu rywalizować będą o nagrody główne w poszczególnych kategoriach oraz

możliwość reprezentowania powiatu koszalińskiego na przeglądach wyższego szczebla.

 1. Wszyscy wykonawcy otrzymają upominki.
 2. Chętni uczestnicy imprezy będą mogli nieodpłatnie zwiedzić Ogrody Tematyczne

HORTULUS. Zakład ten jest jednym ze sponsorów imprezy.

 1. Organizatorzy zapewniają posiłek.
 2. Prosimy o przesłanie krótkiej informacji o zespole w celu prezentacji w czasie

Przeglądu min. rok założenia, instytucja patronująca, liczebność zespołu, gdzie

zespół występuje, kierownik, instruktor muzyczny, choreograf, ważniejsze osiągnięcia,

nagrody, wyróżnienia.

 

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

 

Bliższych informacji udziela: Jerzy Łuczak Dyrektor  GOK  w Będzinie

Nr. tel. 784  025  394 lub 94 3162 016