Dnia 30 listopada na sali widowiskowej w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się Gminna Zabawa Andrzejkowa.

Uczestnikami tej zabawy były dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu Gminy Będzino.  Spotkanie pod hasłem „Andrzejkowa profilaktyka w Gminie Będzino” została zorganizowana dzięki dofinansowaniu z zakresu profilaktyki zdrowotnej ze środków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy tego spotkania pogłębili wiedzę dotyczącą stosowania środków odurzających  i zagrożeń wynikających z ich stosowania.

Podczas zabawy przeprowadzony został konkurs z wiedz z zakresu profilaktyki dotyczący stosowania używek oraz konkurs plastyczny pt. „Używkom mówimy NIE „

 Skład komisji oceniających prace plastyczne oraz Quiz:

1. Hanna Siegieda – przew. Komisji ds.R.P.A

2. Ewa Krawiec – pracownik GOPS w Będzinie

3. Jerzy Łuczak – dyrektor GOK w Będzinie

Komisja postanowiła przyznać w konkursie plastycznym;

I miejsce – świetlica w Mścicach

II miejsce – świetlica w Tymieniu

III miejsce -świetlica w Strzepowie

W Quizie  z zakresu wiedz dotyczącej używek komisja przyznała:

I miejsce – świetlica w Strachominie

II miejsce – świetlica w Tymieniu

III miejsce – świetlica w Dobrem

Wszystkie świetlice otrzymały komplet nagród rzeczowych

Powyższe konkursy zostały uzupełnione o konkurencje sportowe oraz integracyjną zabawę przy muzyce. Każde dziecko biorące udział w konkursach otrzymało nagrodę pocieszenia. Oprócz konkursów przygotowane były również wróżby andrzejkowe przez młodzież gimnazjalną. Między konkursami, wróżbami i zabawą był przygotowany słodki poczęstunek, owoce oraz napoje dla wszystkich uczestników.

dsc_0329 dsc_0335 dsc_0387 dsc_0442 dsc_0343 dsc_0410

 

 

 

 

 

Pragnę podziękować szanownej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kochanej i drogiej mi młodzieży z Dobrzycy za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej imprezy.