1

17 maja 2014r. dzieci ze świetlic należących do GOK-u w Będzinie, uczestniczyły w wyjeździe do Kołobrzegu w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

Dzięki przewodnikowi zapoznały się z historią Okrętów Marynarki Wojennej, które obecnie pełnią funkcję Muzeów.

Kolejnym punktem wycieczki było wejście do Muzeum  Oręża Polskiego. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały eksponaty jak również słuchały prelekcji o tematyce wojskowej. A także mogły poznać czołgi, samoloty itp. od środka co sprawiło im największą radość.

Wyjazd został zorganizowany pod kątem zajęć edukacyjnych historyczno – patriotycznych, dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę z danej dziedziny.

2