20150707_153045

Dzieci ze świetlicy w Strachominie lubią pomagać, jak już wcześniej pisaliśmy, przyłączyliśmy się do akcji Nakrętki Dla Hospicjum. Nie zapominamy o tym nawet w wakacje, pierwsze elekty są już widoczne.  

20150601_142219

Zbieramy je dla hospicjum dziecięcego w Koszalinie, wychowankowie świetlicy samodzielnie przygotowali pojemnik, do którego zbieramy nakrętki. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno – ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Akcje tego typu mają na celu uwrażliwić dzieci z naszej świetlicy na los innych, potrzebujących ludzi i zwierząt, otworzyć na świat, na ludzi oraz na samych siebie.

20150630_110111

Akcje społeczne i charytatywne sprawiają, że dzieci zaczynają zauważać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale jego możliwości nie pozwalają na ich realizację.

20150630_160908

Czynienie chociażby najdrobniejszych gestów dla nich uczy nas pokory wobec życia. Swoimi działaniami pobudzamy poczucie własnej wartości, robimy się wrażliwsi na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych…), integrujemy się ze środowiskiem, uczymy empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

20150707_153046

Nie wyrzucaj nakrętek, przyłącz się do akcji i zbieraj razem z nami!

Instruktor Monika Zielińska