KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tort ufundowany przez Piekarnię Bajgiel z Będzina

W sobotę 4 października 2014 roku suita kaszubską / wiązanką tańców i piosenek kaszubskich opracowaną przez Bernadettę Durbacz z CK 105 w Koszalinie /rozpoczęły się obchody jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „KALINA”. Na scenie sali WDK w Dobrzycy zaprezentował się zespół w obecnym składzie : Wielgus Emila, Miklasińska Natalia, Włoch Dominika, Sztyrak Sylwia, Sztyrak Paulina, Lesiak Ola, Lesiak Maciek, Marszałek Bartek, Opala Wojtek, Wesoły Piotrek, Fedyk Renek, Kugler Radek , Wojtecki Bartek, Bryliński Michał, Bryliński Sławek, Kopacz Artur, na akordeonie akompaniował Jerzy Łuczak, na kontrabasie Stanisław Potocki i na skrzypcach Stefan Wawrzeńczyk.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Po tym muzycznym i tanecznym wstępie prowadzący uroczystość pani Anna Janiuk i pan Stefan Wawrzeńczyk powitali przybyłych gości w osobach : Przewodniczącego Rady Gminyw Będzinie Andrzeja Nożykowskiego, Wójta Gminy Będzino Henryka Brodę , Z-cę Wójta Gminy Będzino Henryka Lubockiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Koszalinie Dariusza Kalinowskiego , Starostę Koszalińskiego Romana Szewczyka, W-ce Starostę Koszalińskiego Andrzeja Leśniewicza, Radną Powiatu Koszalińskiego Elżbietę Góral , Radnych Gminy Będzino, Dyrektora Banku Zachodniego WBK Grupa Santander Waldemara Kniecia, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Będzino, kulturoznawcę, etnologa, etnomuzykologa, Profesora US doktora habilitowanego Bogdana Matławskiego, Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką z Dobrzycy, sołtysów Gminy Będzino, przedstawicieli jednostek OSP Gminy Będzino, przybyłe zaprzyjaźnione zespoły folklorystyczne, redaktora Władysława Króla, Renatę Pacholczyk – redaktor Polskiego Radia Koszalin oraz wszystkich przybyłych, którzy zechcieli swą obecnością uświetnić obchody tak zacnego jubileuszu. Szczególnie mocno i gorąco witani byli wszyscy przybyli członkowie zespołu Kalina, którzy w ciągu tych 40 lat zaangażowali się w życie zespołu, brali udział w występach, wyjazdach a często ich dalsze losy życiowe zapoczątkowane zostały w zespole / tu się osoby poznawały, rodziły się uczucia i w efekcie zawartych zostało kilkanaście małżeństw/.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Wręczenie Medalu „Zasłużony dla Powiatu”

Następnie na scenę zaproszony został Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego Dariusz Kalinowski, który uzasadniając decyzję Rady Powiatu wręczył Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i zarazem kierownikowi zespołu Jerzemu Łuczakowi Medal „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”. Medal ten zgodnie z regulaminem (Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/170/2004 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r.) jest wyrazem podziękowania i uznania Powiatu Koszalińskiego dla osób, których działalność w szczególny i znaczący sposób wpływa na rozwój powiatu. Wyróżnione Medalem osoby na stałe wpisani są w karty historii, powiększając listę autorytetów w zakresie rozwoju i promocji samorządu’.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Z woli ludzi i potrzeby serca…” to pierwsze słowa zapisane w kronice zespołu „Kalina” dotyczące przesłania, które zapoczątkowało powstanie zespołu. W początkowym okresie działalności w zespole były panie śpiewające piosenki z różnych regionów Polski i dopiero za kilka lat dołączyli mężczyźni i wprowadzony został taniec. Dla tych pierwszych i najstarszych członków zespołu czyli dla : Marii Wanat, Krystyny Łuczak, Teodory Kocik, Marii Błąkała, Jerzego Łuczaka, Alicji Modrzejewskiej, Michaliny Pecyna , Stefana Wawrzeńczyka, Tadeusza Skrzypczyka, Marianny Kasprzyk i Heleny Lemiecha pamiątkowe tablice za zaangażowanie w powstanie zespołu oraz aktywną prace na rzecz upowszechniania polskiej kultury ludowej i propagowanie folkloru na terenie swojej miejscowości, gminy i regionu wręczyli Wójt Gminy Henryk Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Nożykowski.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
W dalszej części wystąpiły z prezentacjami artystycznymi , życzeniami i upominkami zaprzyjaźnione z Kaliną zespoły : „Jantarowy kwiat” z Koszalina, „Zalesie” z Mścic, kapela „Swaty” z Będzina, „Zgoda” z Wyszewa, „Jagody” z Niedalina, „Popowianie” z Popowa, „Jarzębiny” ze Świeszyna, „Manowskie Malwy” z Manowa i „Kwiaty polskie” z Tymienia. Swoje życzenia w przerwach między występami zespołów złożyli również przedstawiciele instytucji i organizacji, dyrektorzy szkół oraz osoby, które doceniają pracę i walory Kaliny.
Po prezentacjach zespołów ponownie wystąpiła „Kalina” zasilona po dwóch tańcach wszystkimi przybyłymi członkami zespołu prezentując kilka pieśni ze swego 40- letniego repertuaru. I był to kulminacyjny punkt uroczystości, gdyż Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski wręczył na ręce najstarszej członkini zespołu Medal dla Zespołu Kalina „Zasłużony dla Gminy Będzino” , który został przyznany przez Radę Gminy w Będzinie w uznaniu zasług dla Gminy. Swoje życzenia i podziękowania dołączyli również Wójt Gminy Henryk Broda, który ufundował okolicznościową tablicę z tej okazji, Starosta Koszaliński Roman Szewczyk, W-ce Starosta Andrzej Leśniewicz, prof. Bogdan Matławski oraz Radna Powiatu Koszalińskiego Elżbieta Góral, która również uhonorowała wiązankami kwiatów najstarszą i najmłodszą członkinię zespołu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Na zakończenie części oficjalnej zabrał głos kierownik zespołu Jerzy Łuczak dziękując wszystkim za okazaną życzliwość, życzenia, podarunki i wyróżnienia, które otrzymał i on indywidualnie i zespół „Kalina”. Stwierdził jednak, że cała długoletnia działalność zespołu jak i dzisiejsza uroczystość nie odbyłaby się , gdyby nie pomoc i wsparcie przyjaciół zespołu – instytucji i osób prywatnych. Podziękował serdecznie władzom naszej gminy oraz władzom powiaty koszalińskiego za wsparcie finansowe i pomoc organizacyjną, Piekarni Bajgiel z Będzina, Piekarni państwa Paczkowskich z Dobrzycy , Państwu Miklasińskim, Państwu Włochom, Panu Januszowi Obrembskiemu i Kołu Łowieckiemu „Dzik”, p. Zbigniewowi Wawrykowi, przewoźnikom p. Zbigniewowi Krasowskiemu oraz Henrykowi Stępniowi . Podziękował Radnej Powiatu Koszalińskiego Elżbiecie Góral za wkład finansowy oraz osobiste zaangażowanie się w pomoc przy organizacji dzisiejszego święta, Ochotniczej Straży Pożarnej i Radzie Sołeckiej z Dobrzycy za długoletnią współpracę, zrozumienie potrzeb i wspólne działanie. Szczególne jednak podziękowania skierował dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy, które często biorą udział w wyjazdach zespołu, pomagają w jego sprawnym funkcjonowaniu a w dniu dzisiejszym przygotowały pod względem kulinarnym drugą część uroczystości. Na tą drugą część zostali zaproszeni wszyscy przybyli uczestnicy obchodów 40-lecia zespołu. Zabawa przy wspólnych tańcach , śpiewach popisach artystycznych obecnych i byłych członków „Kaliny” trwała do białego rana. Życzymy zespołowi dalszych sukcesów i kolejnych rocznic, gdyż gromkie sto lat od uczestników uroczystości rozlegało się kilkakrotnie.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA