SAM_4943

Gminny Ośrodek Kultury jak w poprzednich latach, tak i w tym roku chętnie i aktywnie włączył się w akcję finałową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Panie instruktorki wraz z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicowych przygotowały piękne prace plastyczne, z których dochód przeznaczony  na zasilenie konta WOŚP. Dzieci są bardzo zadowolone, że ich prace  zostały sprzedane, wspierając tak szlachetną akcję.