W związku z przypadającą na ten rok setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, nasza świetlica podjęła się dużego wyzwania. Przystąpiliśmy do konkursu NIEPODLEGŁA 2018, który organizują Powiat Koszaliński oraz Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie.

Warunkiem uczestnictwa jest nagranie filmu z przedstawieniem teatralnym o tematyce niepodległościowej. Konkurs ma na celu: przybliżenie uczestnikom i odbiorcom tematyki niepodległościowej; konfrontację artystycznych dokonań teatrów amatorskich Powiatu Koszalińskiego; kultywowanie tradycji; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego; promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.


A czym jest niepodległość? Niepodległość to słowo oznaczające niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych. W Polsce akt odzyskania niepodległości upamiętniany jest jako święto narodowe przypadające na dzień 11 listopada. Święto Niepodległości, to rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 1918 r.


Od 10 kwietnia w naszej świetlicy ruszyły prace do projektu, dzieci uczyły się swoich ról, odbyło się mnóstwo prób oraz spotkań muzycznych z panem Stefanem Wawrzeńczykiem, który wziął na siebie trud całej oprawy muzycznej.
Mali aktorzy uczyli się pieśni patriotycznych związanych właśnie ze Świętem Niepodległości, a przy próbach poznali historię oraz kim był dla polaków Józef Piłsudski.

Nad kostiumami czuwała pani Elżbieta Piskorz, dzieci z zaciekawieniem uczestniczyły w przymiarkach i czuły się prawdziwymi aktorami.

W przerwach pomiędzy próbami dzieci łapały świeże powietrze na spacerach bądź na placu zabaw, a rodzice dbali o przekąski dla zapracowanych maluchów.


Instruktorzy Monika Zielińska i Marcelina Ciach