Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w VII Powiatowym Przeglądzie Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych, który odbędzie się w dniu 7 maja o godz. 10.00 w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy.

Przegląd ten ukierunkowany jest na propagowanie i kultywowanie twórczości ludowej oraz popularyzację folkloru polskiego . Twórczość ta zasługuje na to, by zachować ją w świadomości przyszłych pokoleń.

Impreza ma charakter konkursu i wytypowane zostaną najlepsze zespoły i wykonawcy, którzy reprezentować będą powiat koszaliński na przeglądach wyższego szczebla. Jesteśmy jednak przekonani,   że wszyscy zasługiwać będą na wyróżnienie  i żaden zespół,  ani wykonawca nie wyjedzie z Dobrzycy  bez upominku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania prezentacji artystów ludowych.

Bliższe dane o imprezie znajdują się na stronach internetowych GOK Będzino.

Imprezie patronuje Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda i Starosta Powiatu Koszalińskiego p. Marian Hermanowicz.

           Gminny  Ośrodek  Kultury w  Będzinie  wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym   w  Koszalinie organizuje  spotkanie  dla  kierowników , instruktorów i członków  zespołów  ludowych  działających  na  terenie powiatu koszalińskiego.  Odbędzie  się  ono dnia  15 kwietnia br. o  godz. 10.oo  w  sali  widowiskowej  GOK  w  Będzinie. Tematem spotkania będzie min. wymiana doświadczeń w sposobie prowadzenia i funkcjonowania zespołów ludowych, ich miejsce we współczesnej kulturze, zajęcia warsztatowe z jednym zespołów ludowych.

 Z a p r a s z a m y

Z poważaniem

Dyrektor GOK

Jerzy Łuczak

1. Regulamin i założenia programowo – organizacyjne – otwórz

2. Karta zgłoszenia – otwórz