Wszystkie dzieci zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie, którego mieszkańcy naszej gminy są beneficjentami. Podczas Spotkania różnych kultur mieliśmy okazję skorzystać z badań profilaktycznych wykrywających nowotwory. Teraz zapraszmy najmłodszych do plastycznej prezentacji tematu.

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formie rysunku plastycznego. Praca plastyczna powinna mieć twórczy i oryginalny charakter, nawiązywać do tematyki dotyczącej zachorowalności na nowotwory i czynników mających wpływ na ich występowanie. Dodatkowymi atutami wykonanej pracy konkursowej, będą:
• wplecenie w treść pracy praktycznej wskazówek, informacji i porad dotyczących działań profilaktycznych stosowanych w walce z nowotworami;
• wplecenie w treść pracy ostrzeżenia dotyczącego unikania zagrożeń związanych z zachorowalnością na nowotwory.

2. Sposób wykonania pracy plastycznej o maksymalnym rozmiarze: A3, jednostronny:
• materiał podkładowy: karton, brystol lub usztywnionym papier;
• przy użyciu np.: kredek ołówkowych, pastelowych, świecowych, farb akwarelowych/
plakatowych, wycinanek, wyklejanek itp.;
• praca plastyczna nie może być pracą przestrzenną z elementami trójwymiarowymi
umieszczonymi na kartce papieru.

3. Uczestnikami konkursu mogą być:
• dzieci w wieku przedszkolnym (grupa wiekowa 5-6 r.ż.);
• uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III oraz IV-VI) z placówek oświatowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu koszalińskiego.

4. Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Prace konkursowe należy składać w terminie od 10.10.2016 do 10.11.2016 (do godziny 15:30) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13 z dopiskiem „Praca na konkurs plastyczny”.
5. NIE ZAPOMNIJ!!! POBIERZ ZE STRONY ODPOWIEDNI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DOŁĄCZ DO SWOJEJ PRACY!!! SZCZEGÓŁY I REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DOSTĘPNY NA STRONIE:
www.zdrowie.powiat.koszalin.pl