Dnia 10 czerwca 2020r. ukończona została realizacja zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności” w Tymieniu.

Cel: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku
Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO Rybactwo i Morze
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie
Całkowita wartość inwestycji: 47 612,07 PLN
Kwota dofinansowania: 40 470,26 PLN