20151014_142706

Po raz kolejny na świetlicy w Strachominie dzieci wzięły udział w zajęciach pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które odbyły się w ramach programu profilaktyki uzależnień. Warsztaty były również odniesieniem do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, to realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień.

 

20151014_144320

Kampanię wspierają sławni sportowcy m. in. Adam Małysz, Jerzy Dudek czy Robert Korzeniowski, co podnosi rangę całej akcji a dzieci chętniej biorą udział w zajęciach, które stają się dla nich atrakcyjniejsze.  Do najważniejszych celów kampanii należą: promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy oraz stosowania przemocy.

20151014_144347

Trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, ” dlaczego nastolatek ” sięga po używki. Dzieci twierdzą, że „prochy ” uwalniają od problemów i pomagają zapomnieć o kłopotach. Narkotyki, papieros, alkohol to coś, dzięki czemu mogą poszpanować i zyskać akceptację kolegów. Możemy jednak pomagać naszym dorastającym dzieciom w prowadzeniu zdrowego i bezpiecznego życia. Wymaga to utrzymania dobrych kontaktów z nimi, opanowania sztuki rozumienia, słuchania, wspierania oraz umiejętności wywierania wpływu na ich postępowanie.

 

Instruktor Monika Zielińska