20160630_154343[1]

W dniu 30.06.2016r. w  Domu Ludowym w Tymieniu odbyła się zabawa połączona z prelekcją n t.: „Bezpieczne Wakacje” dla wszystkich świetlic podlegających pod  G O K  Będzino.  Prelekcję poprowadził  funkcjonariusz Komendy Powiatowej  Policji w Koszalinie.

 

20160630_131807[1]W czasie pogadanki nasi wychowankowie mogli zapoznać się z zasadami ruchu drogowego oraz  tak zwaną zasadą pięciu palców czyli bezpieczeństwem podczas wakacji: w domu, na podwórku, na koloniach i wycieczkach w sieci internetowej ,bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych oraz  z numerów alarmowych. Dzieci z wielką uwagą wysłuchały wszystkich wskazówek. Na zadawane przez funkcjonariusza pytania  udzielały błyskotliwych odpowiedzi.

20160630_135152[1]Po prelekcji wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia radiowozu, zapoznania się ze wszystkimi tajnikami jego wnętrza oraz użycia sygnału dźwiękowego wykorzystywanego podczas akcji.

20160630_135213[1]

Na zakończenie prelekcji wychowankowie zostali obdarowani  drobnymi upominkami przez funkcjonariusza.

20160630_135121[1]Podczas rozpoczynającej wakacje zabawy dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności sportowe. Rywalizowały w wielu dyscyplinach sportowych.

 

 

 

20160630_142535[1]W każdej konkurencji uczestnicy zostali nagrodzeni.

 

20160630_145315[1]

Dzieci licznie  uczestniczyły również w mini festiwalu piosenki.Każdy zainteresowany mógł wybrać utwór z tekstem i zaśpiewać.

20160630_143809[1]Występy wokalne naszych wychowanków zawsze znajdują wierną, zachwyconą talentami publiczność.

20160630_142701[1]Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowany został słodki poczęstunek, napoje oraz kiełbaski.

20160630_142628[1]Każdy wychowanek otrzymał również  upominek. W ten czerwcowy upalny dzień wszyscy w  Tymieniu bawili się doskonale !!!

20160630_151245[1]

 

Serdeczne podziękowanie składamy:

Komendzie Powiatowej Policji  w  Koszalinie  za oddelegowanie funkcjonariusza

Dyrektorowi G O K  Będzino – Panu  Jerzemu Łuczakowi

Instruktorom wszystkich świetlic za wspólną zabawę

 

Instruktorzy:  Elżbieta Piskorz   Adam  Zabrocki