8 sierpnia grupa dzieci ze świetlic w Tymieniu, Będzinie i Mścicach wyjechała do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. Jest to kontynuacja spotkań pt. „Bezpieczne Wakacje”. W pierwszej części dzieci spotkały się z funkcjonariuszem Policji. Wizyta w KM PSP w Koszalinie miała na celu poprawę świadomości dzieci o tym, jak istotne jest bezpieczne zachowanie, naukę prawidłowego postępowania na wypadek powstania niebezpieczeństwa, a także uświadomienie jak ciężką i odpowiedzialną służbę pełnią strażacy. Podczas wizyty zostaliśmy oprowadzeni po JRG nr 2, zapoznano nas ze sprzętem ratowniczym i ubraniem ochronnym strażaków. Mogliśmy przymierzyć niektóre elementy umundurowania strażackiego, usiąść w wozie gaśniczym, a na koniec użyć sprzętu gaśniczego.

Pragniemy serdecznie podziękować Komendzie Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Koszalinie, za ciepłe przyjęcie i pouczające spotkanie połączone z zabawą!