20161006_1247461W miesiącu październiku Parafia Śmiechów obchodziła 40 Lecie.Przy tej to okazji Dom Ludowy miał przyjemność gościć ,Księdza Biskupa  Krzysztofa Włodarczyka i Księdza Proboszcza Wojciecha Szulczewskiego na spotkaniu z mieszkańcami i wspólnym obiedzie.

20161006_1247361 Zespół „Kwiaty Polskie” zaprezentował się w utworach ludowych które bardzo się podobały.Wizyta odbyła się miłej,rodzinnej atmosferze.

Serdeczne podziękowanie składamy na ręce Koła Ludowego Tymienianki które  zaangażowało się w  pomoc i przygotowanie spotkania.

 

Instruktor: Elżbieta Piskorz / Adam Zabrocki