20160609_162802

W dniach 9 i 10 czerwca na świetlicy w Strachominie odbyły się warsztaty pod hasłem „Wielokulturowość”, która jest zjawiskiem narastającym, coraz bardziej obecnym w życiu każdego z nas.

20160609_162743

W ramach warsztatów odbyła się pogadanka na temat „Jesteśmy różni i to nas łączy” oraz zajęcia plastyczne  „Wielokulturowość – papierowe lalki”.

20160609_162753

Dzieci poprzez zorganizowane zajęcia poznają normy życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia.

20160610_131835

 

Instruktor Monika Zielińska