Plan szczegółowy będzie wywieszony w świetlicy oraz na tablicach informacyjnych