REGULAMIN  KONKURSU „ ULEPIMY DZIŚ BAŁWANA”

DLA DZIECI Z SOŁECTWA DOBRZYCA

 

 1. Organizator

Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie

 1. Cele Konkursu:
 • kształcenie postawy twórczej dzieci
 • rozwijanie wyobraźni
 • rozwijanie zainteresowań
 • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych
 • prezentacja talentów plastycznych
 1. Warunki uczestnictwa
 •         Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa)
 •         Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

grupa I :  klasy  I – III Szkoły Podstawowej

grupa II : klasy IV – VIII Szkoły Podstawowej

 1. Przedmiotem konkursu jest ulepienie bałwana ze śniegu. W przypadku braku śniegu wykonanie bałwana dowolną techniką na kartce A 4.
 • Każdy uczestnik może wysłać na konkurs jedną  prace
 • Praca powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej i z różnych materiałów.
 • Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub wysłane po terminie nie będą oceniane.
 1. Terminy
 • Zdjęcia prac należy przesłać na Messengera do 11 01.2021 ( instruktor: Agnieszka Wielgus)
 • Ogłoszenie wyników 15.01.2021
 1. Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi uczestnika konkursu tj. imię nazwisko, wiek i zrobić zdjęcie.
 2. Organizator dokona kwalifikacji prac oraz przyzna I, II i III miejsca.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.
 • Odbiór nagród w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy po uprzednim kontakcie telefonicznym.