Regulamin konkursu

,, Pewnej Zimy nad morzem”.

  1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury.

  2. W konkursie mogą brać udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

– 1 kat. klasy I-III

– 2 kat. klsasy IV-VIII

  1. Prace mają być wykonane na kartkach w formacie A4 z wykorzystaniem dowolnych trzech materiałów np. wata, płatki kosmetyczne.

  2. Początek konkursu dn. 07.01.2021. Zdjęcie pracy należy przesłać messengerem na strone Dom Kultury w Będzinie.

  3. Termin nadsyłania prac do 12.01.2021.

  4. Rozstrzygnięcie konkursu 13.01.2021.