20160516_164044

24 maja do naszej świetlicy przyjadą dzieci, które chodzą do Oddziału Przedszkolnego i Oddziału Zerówkowego mieszczących się w Szkole Podstawowej w Dobrzycy. Sześciolatki, które mieszkają w Strachominie będą ich gospodarzami, dlatego postanowiły umilić kolegom ten dzień i w wielkiej tajemnicy przygotowują się do przedstawienia kukiełkowego.

 

20160517_170417

Na swoją pierwszą w życiu sztukę wybrały wiersz Jana Brzechwy „Kwoka”. Jest on bardzo pouczający, pokazuje dzieciom jak nie można traktować gości i jednocześnie ukazuje jak goście nie powinni się zachowywać.

20151006_145154

Wraz z kilkoma osobami dorosłymi zostały ręcznie przygotowane kukiełki, mali aktorzy również malowały swoje postacie mając przy tym dużą zabawę.

20160517_170550

Dzieci do swojego przedstawienia podeszły bardzo poważnie. Od 12 maja, przez dwa tygodnie, dzielnie ćwiczyły swoje role.

20160518_160730

Zabawy w teatr pomagają w rozwijaniu wrażliwości estetycznej, ukazywaniu piękna utworów literackich, wzbogacaniu wiedzy o świecie, wychowaniu społecznym i wyzwalaniu twórczej ekspresji.

20160520_160533

Zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji. Uczą dzieci samokontroli i współdziałania. Pozwalają im pogłębić swoje doświadczenia, dostrzec własne umiejętności i możliwości.

 

Instruktor Monika Zielińska