ŚWIETLICA GOK BĘDZINO :)

\

DOM KULTURY

W

BĘDZINIE

 

INSTRUKTOR:

MAŁGORZATA  GOLUSIŃSKA

                                       GODZINY  ZAJĘĆ

        FERIE 2019r.

                                                     WYJAZDY

          ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA !!!