ŚWIETLICA GOK BĘDZINO :)

\

DOM KULTURY

W

BĘDZINIE

 

INSTRUKTOR:

MAŁGORZATA  GOLUSIŃSKA

 

                                       GODZINY  ZAJĘĆ

pon-pt 13-19

                                             

          ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA !