ŚWIETLICA GOK BĘDZINO :)

DOM KULTURY

W

BĘDZINIE

 GODZINY  ZAJĘĆ

W CZASIE FERII 9-15

Instruktor: Małgorzata Golusińska.