Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w trakcie wakacji w Domu Ludowym w Mścicach. W planie mamy m. in. cykl zajęć manualno – artystycznych „rękoczyny”, gry sportowe, zabawy integracyjne, wycieczki turystyczne i wiele innych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 (możliwe, że w godziny otwarcia placówki ulegną zmianie w zależności od potrzeb). Rodziców prosimy o podpisanie formularza wyrażającego zgodę na udział dzieci w prowadzonych w świetlicy zajęciach. Zaproaszamy do zapoznania z kalendarzem zajęć dostępnym w załączeniu.

zgoda dla rodzica/opiekuna

prowadzące zajęcia: Lucyna Jaroniewska, Paulina Kelm, Ewelina Stefańska

autorka artykułu: Paulina Kelm