W piatek 18 stycznia dzieci  uczęszczające na świetlice w Będzinie wykonały piękne laurki na dzień Babci i Dziadka oraz róże z krepiny.