W ramach projektu „Poznaj będzińskie dziedzictwo”

wychowankowie z Domu Ludowego w Tymieniu, przygotowują prace o tej tematyce.

 

 Z szeregiem   informacji dotyczących znaczenia dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny, którą jest Gmina Będzino, nasi wychowankowie zapoznali się oglądając zdjęcia, które są  archiwalną częścią minionych lat.

Dotarliśmy również do mieszkańców, którzy jako pierwsi  przy-emigrowali z rożnych stron na ziemie odzyskane.

 

Powstające prace, odzwierciedlają w różny sposób, historię tamtych lat.

 

Instruktor

Elżbieta Piskorz