W miniony piątek 9.12.2016 podczas spotkania „ Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych” podsumowany został projekt „Igły nie widły – szyć każdy może – ZRÓB TO SAM” realizowanego przez ostatnie 4 miesiące na terenie gminy Będzino. Warsztaty prowadzono w czterech miejscowościach: Będzinie, Dobrzycy, Tymieniu i Mścicach. Swoim zasięgiem projekt objął dwa razy więcej osób niż przewidziano początkowo (60 zamiast 30), co potwierdziło zdiagnozowaną nim potrzebę poszerzenia oferty kulturalnej dla osób dorosłych z terenu gminy.  Przy kursie pracowało dziewięciu wolontariuszy, którzy wnieśli ogromny wkład własny w postaci pracy społecznej. Kurs obejmował około 50 godzin zajęć warsztatowych zawierających w swoim programie m.in. naukę obsługi maszyny stębnowej i overlockowej, naukę podstaw kroju i szycia odzieżowego, a w tym m. in. uszycie spódnicy oraz opanowanie wykonania prostych wykończeń dekoratorskich, ozdób świątecznych  czy prostych zabawek. W projekcie Gminny Ośrodek Kultury pozyskał 7 maszyn do szycia, które pozostaną na wyposażeniu placówek instytucji i pozwolą kontynuować działania rozpoczęte projektem. Już w lutym przyszłego roku planujemy ruszyć z kolejnymi warsztatami w poszczególnym miejscowościach. Podczas podsumowania zorganizowane zostało stoisko krawieckie, na którym zaprezentowano uszyte podczas kursu prace. Odwiedzający mogli podziwiać wykonane przez uczestników serwety, bieżniki, poszewki, patchworki, ozdoby świąteczne, śliniaki i zabawki. Instruktorki prowadzące kursy wręczyły dyplomy uczestnictwa i podsumowały projekt multimedialną prezentacją zdjęć.

Projekt dofinansowano w ramach Programu Działaj Lokalnie ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego lokalnym operatorem jest Fundacja Nauka dla Środowiska.

Tekst i zdjęcia: Paulina Kelm