Nasza świetlica ze względu na duże możliwości oddziaływania na dzieci, poprzez różne formy, jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka,miejscem które zaspokaja jego potrzeby psychiczne a także fizyczne.

Zbiór zajęć  stosowanych w naszej  świetlicy, takich jak: gry i zabawy towarzysko-rozrywkowe, gry i zabawy ruchowe , zręcznościowe, sportowe,zajęcia plastyczne, korzystanie ze sprzętu komputerowego  są formą  integracji naszych wychowanków.

Pomimo tak wielu zajęć świetlica nasza to przede wszystkim miejsce zabaw dla dzieci oraz wypełnienie czasu pozaszkolnego.

Wszystkie zajęcia mają na celu wprowadzić atmosferę swobodnego działania, aby każdy wychowanek naszej placówki niezależnie od jego uzdolnienia i możliwości mógł się wykazać.

W miesiącu październiku, w naszej placówce odbyły się warsztaty   tworzenia stroików na Święto Zmarłych, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Na początku  listopada nasze zajęcia polegały głównie na przygotowaniu dekoracji, w związku z obchodami  100-Lecia Niepodległości w naszej placówce.

 

Instruktorzy

Elżbieta Piskorz

Adam  Zabrocki

Anna Wieczorek