21 Sty 2020

Dnia 21 stycznia 2020r. rozpoczął się nabór ofert na wykonanie zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności” w Tymieniu.

Cel: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku

Koszt realizacji operacji: 70 475,94zł
Dofinansowanie: 59 904,00zł
Koszt własny: 10 571,94
Link do przetargu: http://bip.gok.bedzino.pl/index.php

Zapraszamy do składania ofert do dnia 10 lutego 2020r. do godz. 1000