ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

W DNIU 27.09.2016  O GODZ. 18.00 DO DOMU LUDOWEGO W MŚCICACH NA ZEBRANIE WIEJSKIE. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PLANOWANIE INWESTYCJI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

           Sołtys Mścic

       Aniela Antkiewicz