główne

Minął bardzo pracowity tydzień. 01 maja przywitaliśmy gości z Francji. Oficjalny wieczór powitalny odbył się w Sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury czynnie brali udział w przygotowaniach do przyjęcia przyjaciół z zagranicy. Aktywnie włączali się również w organizację w trakcie wizyty. 07 maja krótko po pożegnaniu gości został przygotowany w Sali Domu Kultury w Będzinie lokal wyborczy do zbliżających się wyborów prezydenckich.

1   2   4   3   5