Czy ktoś kiedyś powiedział, że dzieci nie lubią odrabiać lekcji?

Chyba nie miał na myśli podopiecznych z Mścic?