Nasza świetlica przystąpiła do konkursu plastycznego „Od ziarenka do bochenka” organizowanego przez Powiat Koszaliński.

Konkurs skierowany został do dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego uczęszczających na zajęcia organizowane w świetlicach wiejskich lub domach kultury.

Cele konkursu to: promocja jakości życia na wsi, rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat obszarów wiejskich i pracy na terenach wiejskich, aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu powiatu koszalińskiego, uatrakcyjnienie ich wakacyjnego pobytu na wsi, ukazanie atrakcyjnych stron życia na wsi, pielęgnacja tradycji i obrzędów, wspieranie włączenia społecznego.

W ostatnie trzy dni lipca dzieci poświęciły swój czas na wykonanie pracy zgodnej z tematem konkursu.

Dzięki pogadankom przy tworzeniu pracy, uczestnicy dowiedzieli się jak powstawało cisto i jak wypiekano chleb w dawnych latach oraz jakim szacunkiem darzono każdy bochenek.

Instruktor Monika Zielińska