SAM_3515

W dniu 24 czerwca 2014 r. nad rzeką Czerwoną w Wierzchominie rozpoczęła się impreza witająca najkrótszą noc w roku zwana „Nocą Świętojańską”.

Na imprezę dotarły dzieci ze świetlic i domów kultury z całej gminy. Z tradycją tej nocy i obrzędem puszczania wianków na wodę zapoznała przybyłych, instruktor świetlicy w Wierzchominie pani Ewa Paszkiewicz. Potem odbył się konkurs na najładniejszy wianek i na ten , który najdalej popłynie.
Następnie przy akompaniamencie gitary i wspólnym śpiewie uczestnicy przemaszerowali na plac, gdzie przygotowane było ognisko, kiełbaski , napoje oraz ciasto. Poszczególne świetlice wystawiły swoich reprezentantów do konkursu ekologicznego. Zwycięskie ekipy otrzymały dyplomy. Przez cały czas panowała atmosfera wspólnej zabawy , popisów indywidualnego i grupowego śpiewania, gry w piłkę.      Te kilka godzin minęło bardzo szybko i wesoło. Dziękuję wszystkim uczestnikom jak i osobom, które zaangażowały się w organizację imprezy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak

Więcej zdjęć w galerii i na Facebooku świetlicy w Strachominie