8 sierpnia w naszej świetlicy ponownie przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne pod hasłem „Co w trawie piszczy”.

Piękna pogoda pozwoliła nam wybrać się na spacer, maluchy jako badacze tajemniczej przyrody odkrywały wielki świat maleńkich stworzeń i roślin.

Zajęcia ekologiczne pozwoliły przypomnieć sobie dzieciom wielkie bogactwo świata przyrody i istotę najdrobniejszych śladów życia.

Podczas przeprowadzonych zajęć odbyliśmy dyskusję na temat form ochrony przyrody, co pomogło nam nauczyć się współpracować i komunikować w grupie.

Wiedza o ochronie przyrody po raz kolejny została poszerzona, ponadto dzieci uświadomiły sobie, że człowiek powinien być mądrym gospodarzem ziemi i umieć racjonalnie korzystać z bogactwa bez naruszenia równowagi w przyrodzie.

Udział w spotkaniu pozwolił dzieciom zrozumieć ciągłą potrzebę dbania o otaczające je środowisko.

 

Instruktorzy Monika Zielińska i Marcelina Ciach